Projectomschrijving

Het project is gelegen langs de spoorwegverbinding tussen Oudenaarde en Zottegem, in de woonkern van Munkzwalm, en betreft het voormalige stationsgebouw van de gemeente Zwalm.

Het station is opgetrokken in ca. 1903 en werd grondig gerestaureerd in 1985. Het gebouw is op 05/10/2009 door de dienst Onroerend Erfgoed opgenomen op de inventaris onroerend erfgoed. De nieuwe eigenaars hebben, na het verkrijgen van een principiële goedkeuring van de NMBS-studiedienst mbt de geplande herbestemming, het gebouw verworven in 2015 en wensen het gebouw te renoveren met een bestemmingswijziging: het stationsgebouw zal omgebouwd worden tot handelszaak met vakantiewoning met de nodige voorzieningen.

De wacht- en lokettenzaal op het gelijkvloers biedt in de nieuwe configuratie plaats aan een verbruikerszaal die zich volledig opent tot in het dakgebinte, met aansluitende bar & bediening. Ter hoogte van het centrale hoofdvolume wordt de warme en koude keuken gepositioneerd, samen met voorzieningen voor afwas, opslag en afval.

De bestaande toegang langs de voorgevel thv het middenvolume, biedt toegang tot een traphal die leidt naar de bovengelegen vakantiewoning, en die volledig onafhakelijk kan functioneren. De bovenliggende zolderruimte op de
dakverdieping wordt bijkomend gerenoveerd tot slaapvertrekken.

De zijde van het perron wordt op vraag van de NMBS, als verkoper van het gebouw, volledig gesloten voor circulatie. Zo worden bestaande deuropeningen ingevuld met vaste raamgehelen, en ook de bestaande raamgehelen worden allemaal voorzien met vaste raamkaders. Ook hier wordt de nodige aandacht besteed aan akoestische prestaties van de vernieuwde schilddelen zodat storend geluid van passerende treinen beperkt wordt.

Het algemeen uitzicht van het gebouw wordt integraal behouden. De bestaande dakconstructies worden gerenoveerd, en de gevelvlakken in metselwerk worden voorzien worden van een dampopen en regenbestedige gevelsluiting in kaleiwerk om een gezond binnenklimaat te garanderen.

In navolging van verschillende soortgelijke projecten in andere gemeentes, heeft ook het station van Munkzwalm een geslaagde herbestemming gekregen als handelszaak. Dergelijk privé-initiatief zal de beleving in en rond het station terug verhogen en het centrum doen heropleven.

Project details

Bouwheer: De Stoasie bv
Locatie: Munkzwalm
Status: Opgeleverd – 2017
Oppervlakte : 217,56m²

Fotografie: Vangoo Photography – Björn Vancayseele

Bekijk meer foto's

Fotogalerij