Visie

Een bouwproject realiseren is een van de grootste plannen in uw leven en dus dient daar de gepaste aandacht aan besteed worden. Een project moet uw eigenheid weerspiegelen en dient een houvast te bieden in uw leven, waar het aangenaam vertoeven is. Elke opdracht heeft waardevolle elementen in zich die het project uniek maken en die blootgelegd kunnen worden door onze gedreven architecten. Omdat elk project een succes dient te zijn, is het belangrijk om samenwerking aan te gaan met een partij die het bouwproces in zijn vele facetten beheerst en kan ´lezen´. Zo wordt de combinatie van creativiteit, communicatie, budgetbeheersing, technische bagage, kwaliteitszorg, realiteitszin en ervaring, een noodzakelijke vereiste om u als klant optimaal bij te staan tijdens dit traject.

U staat centraal in het hele verhaal omdat het project op uw maat en volgens uw wensen en mogelijkheden dient ontwikkeld te worden. De meerwaarde van een doordacht en uitgepuurd plan/model resulteert in een optimaal ruimtegebruik en boeiende leef- en werkruimtes. Wij pleiten voor het hanteren van een soberheid in materiaalgebruik en vormentaal, met aandacht voor accenten die eigen zijn aan de site en/of de omgeving.

Bij elk dossier wordt het energiebewust en duurzaam bouwen alsook de economische impact daarvan, centraal geplaatst in het ontwerpproces. In 2009 heeft Wouter Taelman het label ‘energiebewust architect’ verkregen en de bijhorende engagementsverklaring ondertekend om dit ook toe te passen in de dagdagelijkse praktijk. Sindsdien werden er reeds verschillende projecten opgeleverd die voldoen aan de norm voor lage energiewoningen en passiefwoningen.

Aansluitend willen wij u er attent op maken dat wij sinds een aantal jaar werken met Revit als BIM-software (Building Information Modelling) waarbij elk project ´virtueel´ opgetrokken wordt en alle relevante informatie van het hele bouwproces opgeslagen, gebruikt en beheerd wordt in een digitaal gebouwmodel. Deze info is dan ook continu beschikbaar en altijd actueel, zodat het bouwproject optimaal kan beheerd worden.