Handel en utiliteitsbouw / Project 06.03

  • Project 06.03
  • Programma: Renoveren van een fabriekspand & het inrichten van kantoorruimtes (het verbouwen van een bestaand kantoorgebouw en het optrekken van loodsen)
  • Gemeente: Gent
  • Opdrachtgever: TIB / ADF
  • Oppervlakte: 900 m² (kantoren)

                                      2 315 m² (magazijn)

  • Planning: Oplevering 2009

« terug naar alle handel- en utiliteitsbouwprojecten

Projectomschrijving

Voor de renovatie van deze industriële site in de Gentse haven, opteerde de opdrachtegever voor een doorgedreven renovatie ipv een heropbouw, omdat op die manier de bestaande loodsen en ateliers in gebruik konden blijven.

Het volledige gelijkvloers wordt in beslag genomen door opslag en montage van industriële componenten. De ruimtes erboven worden in beslag genomen door de directie en het studiebureau, verspreid over 2 niveaus.

De kantoorruimtes situeren zich op de 1ste en 2de verdieping en zijn toegangkelijk via een ruime circulatieruimte die de achterliggende magazijnen verbindt met de paking. De opdrachtgever is werkzaam in de industriele sector en ontwerpt, levert en plaatst buisleidingen voor allerhande toepassingen. Als verwijzing naar de core-business van TIB zijn ruimtevakwerkliggers, die vloer en dak van de dakverdieping dragen, ontworpen in ronde buisprofielen. De stalen samengestelde balkstructuur is gedimensioneerd en geassembleerd in het atelier van het bedrijf. Door het gebruik van deze ruimtevakwerkliggers die dragen van voor- naar achtergevel was het mogelijk om een volledige vrije ruimte te creeren op nivo +1. De verschillende kantoren op dit nivo zijn geordend rond het open secretariaat door positionering van mobiele wandsystemen. De 2 ruimtevakwerkliggers zijn duidelijk voelbaar op de dakverdieping waar ze richting geven aan het landschapskantoor, dat achteraan is opengetrokken naar de omgeving in de vorm van een ruim buitenterras. De ruimtelijkheid wordt gestimuleerd door een aangename lichttoetreding en ruime zichten naar de onmiddelijke omgeving.

De binneninrichting is zo ontworpen dat de positie van wandsystemen de ruimtelijkheid op deze nivaus niet inperkt. De gebruikers van het gebouw ervaren aangename zichten doorheen de verschillende geplaatste glazen systeemwanden. De vergaderruimtes zijn verspreid over beide niveaus en hebben allemaal verschillende capaciteiten gaande van een bezetting van 40 tot 6 personen.

Het bedrijf, dat zich wil profileren als energiebewuste onderneming, heeft budgetten vrijgemaakt voor het integreren van een aantal duurzame oplossingen. Alle gevels en het dakvolume werden voorzien van extra thermische isolatie om de energieverliezen tot een minimum te beperken. Voor de verwarming en koeling van de kantoorruimtes is een lucht/water warmtepomp geinstalleerd die regulerend werkt op bais van de energiebehoefte in het gebouw. Daarenboven werd een luchtgroep geplaatst met warmteterugwinning die de luchtkwaliteit binnen het gebouw reguleert. Het volledige dakvolume, dat zuidgericht is, heeft een optimale helling gekregen voor de montage van fotovoltaische cellen, die in de toekomst zullen aangekocht worden. Het regenwater wordt opgevangen en aangewend in de staalateliers en het overtollige regenwater wordt opgevangen in een infiltratiebekken onder de parkeerstrook vooraan.

Het volledige gebouw is voorzien van een toegangscontrole met tijdsregistratie. Daarenboven zijn installaties zoals brandcentrale en inbraakalarm ook aanwezig. De telefooncentrale is voice-over-IP gebaseerd en vormt de basis voor een uitgebreid domotica-pakket.

Projectomschrijving omgevingsaanleg

De omgevingsaanleg op een braakliggend terrein vomt de 3de fase binnen de renovatie van deze industriële site in de Gentse haven. De opdrachtgever wenste een aantal ruime parkeerplaatsen voor het personeel, enkele plaatsen voor werverkeer, parkings voor de bezoekers, een gegarandeerde verbinding tot aan de toegangen van de magazijnen aan de voorzijde van het gebouw en een doorgang voor zwaar mechanische verkeer naar de ateliers achteraan op het terrein. Om te voldoen aan de verplichtingen inzake opvang van hemelwater diende er naast 2 regenwaterciternes van 20 000l ook nog een infiltratiebekken van 22 000l voorzien te worden.

Bepaalde delen van de site vertoonden ernstige vervuilingen in de onderste grondlagen. De sanering van deze historische vervuiling is door OVAM uitgevoerd in onderling overleg met T.I.B. Ook na oplevering van de omgevingsaanleg, zal de ondergrond dmv verschillende filterbuizen pemanent onder controle staan. Na beeindiging van de ingrijpende saneringswerken zijn de omgevingswerken gestart. Alle citernes, putten, toezichtskamers worden centraliseerd onder de centrale parkeerstrook in klinkerverharding. De wegenis voor de ontsluiting van de parking wordt uitgevoerd in KWS-verharding & de oprijstrook voor zwaar verkeer langs het gebouw in betonverharding. Speciale aandacht is er besteed aan de zwakke weggebruiker. De looplijn wordt geaccentueerd door het combineren van lichte en donkere betonklinkers, zodat het uitzicht van een zebrapad wordt opgeroepen.

Het niveauverschil op het terrein langs straatzijde wordt opgevangen door een klein talud dat zal aangelegd worden met bodembedekkers. Deze groenstrook vormt tevens de afscheiding tussen publiek en privaat deel in combinatie met een hekkenconstructie. Door de positie van enkele laagstammen naast de pilaren van de buitenverlichting wordt een herkenbare regelmaat ingevoerd en rust ingebouwd.

Fout: