Openbare projecten / Project 01.20

  • Project 01.20
  • Programma: Renovatie Fabrieksgebouw l’Ouate - Het omvormen van een fabriekspand tot bibliotheek, polyvalente ruimten en woongelegenheden
  • Gemeente: Herzele
  • Opdrachtgever: SOLVA
  • Planning: Oplevering 2012
  • Dossier in samenwerking met DC-architects bvba

« terug naar alle openbare projecten

Projectomschrijving:

Het voormalige fabrieksgebouw l’Ouate wordt rondom volledig vrijgemaakt van een wildgroei van bijgebouwen. Het hoofdgebouw, een staalskeletstructuur  met parementmetselwerk, wordt volledig gestript en gerenoveerd. Het industrieel uitzicht van het gebouw blijft behouden en huisvest verschillende nieuwe functies: bibliotheek, expositie- en voordrachtruimte, polyvalente zaal, muziek- en tekenacademie, danszaal, jeugdraad en jeugdontmoetingscentrum, gemeentelijke uitleendienst, studio vrije radio en 8 lofts.
Het volledige gebouw wordt gecompartimenteerd waarbij lichttoetreding en ruimtelijkheid optimaal aan bod komen. Voor de eigenlijke renovatiewerken van het gebouw zelf hebben de ontwerpers geopteerd om enkel duurzame maar sobere materialen aan te wenden en om de huidige industriële sfeer die de hele site uitstraalt te bewaren en te versterken, in combinatie met warme materialen zoals hout, en frisse kleuren. Zo zal de bestaande rode baksteen terug aangewend worden voor de gevelrenovatie in combinatie met een blauwe hardsteen. Het te vernieuwen schrijnwerk wordt uitgevoerd in aluminium en krijgt nagenoeg dezelfde onderverdeling als het bestaande schrijnwerk (er wordt geopteerd voor voldoende slanke profielen die het bestaand stalen schrijnwerk benaderen qua uitzicht). Het op te trekken dakvolume wordt gebouwd met lichte materialen om de bestaande constructie zo min mogelijk te belasten, en wordt bekleed met aluminium golfplaten, dit om het industriële uitzicht te versterken en om de opwarming van het volume te vermijden bij sterke bezonning. De bekleding is zo gekozen dat ze zich zal aanpassen aan de aanwezige lichtsterkte en als het ware zal vervagen tegen de intensiteit van daarboven gelegen lucht. De transparantie van de circulatietoren staat dan weer in contrast met het bestaande volume en moet zorgen voor een herkenningspunt (het ‘landmark’) binnen de site. De constructie van de toren is een verwijzing naar de vroegere watertoren die bij de herbestemming van de site gesloopt werd.
De woonunits bevinden zich op de 1ste en dakverdieping en kunnen volledig onafhankelijk functioneren van de overige activiteiten in het gebouw. Er is een aparte toegang voorzien via de circulatietoren en de gang naar de inkom van de appartementen zorgt voor een akoestische buffer tussen de bestemming wonen en werken in het gebouw. De woningen richten zich op de 1ste verdieping naar het straatgebeuren en genieten van het licht en zicht naar de omliggende groene omgeving van de gemeente Herzele via het bovenliggende dakvolume. Ook de inrichting van de verblijven ademt de industriële sfeer van het verleden: grote en open ruimtes maken het mogelijk om een loftgevoel te creëren.  
Bij de renovatie is de nodige aandacht besteed aan isolatie van vloeren en dakconstructie. Omdat de grote glaspartijen een groot aandeel hebben in de oppervlakteschil van het gebouw, is geopteerd voor een goede isolerende beglazing. De raamopeningen langs zuid- en westzijde zijn uitgevoerd met een zonnewerende beglazing om oververhitting in de lokalen te vermijden. Via de luchtgroepen is er warmterecuperatie mogelijk en wordt er een optimaal binnenklimaat verzekerd. De voorzieningen zijn aanwezig om op de carports in de toekomst een installatie met PV-cellen te plaatsen.
De ontwerpers stonden ook in voor de omgevings- en groenaanleg. Het gebouw is langs alle zijden toegankelijk voor mechanische verkeer, waarbij de afwatering op natuurlijke weg in de grond mogelijk gemaakt is, door het afwisselend gebruik van waterdoorlaatbare en niet-doorlaatbare oppervlaktematerialen. Ter hoogte van de zijdelingse perceelsgrens is een lichte stalen constructie opgebouwd die plaats biedt aan een aantal carports voor de bewoners, een ruimte fietsenberging, de opslag van huisvuil en een hoogspanningscabine.
Naar invulling van het programma werd in samenspraak met de eindgebruiker, de gemeente Herzele, geopteerd om de activiteiten binnen het cultureel centrum te spreiden in tijd. De site zal op die manier opleven in de dorpskern en zijn functie als openbaar gebouw optimaal invullen, alsook de leefbaarheid voor de bewoners en gebruikers opwaarderen. 

Fout: