Energiebewust bouwen

Het aandeel energiebewust bouwen is gegroeid tot een evidentie in het hedendaagse bouwgebeuren. Sinds de invoering van de EnergiePrestatie- en Binnenklimaat-eisen voor gebouwen in 2005 (di. EPB-normering) worden de eisen 2-jaarlijks bijgesteld, met als einddoel om in 2020 BijnaEnergieNeutraal te kunnen bouwen, wonen en werken. De voorbije jaren is de bewustwording mbt het energievraagstuk bij de algemene bevolking gestaag gegroeid. Eigenaars komen alsmaar meer tot het besef dat het beperken van de energiekost van hun woning en bedrijfsgebouw noodzakelijk is om de waarde van hun vastgoed te behouden en optimaal comfort na te streven dag in dag uit.

De voorspellingen doen vermoeden dat de kost voor fossiele brandstoffen zoals aardgas en stookolie jaar na jaar zal blijven stijgen, en daarbij zullen ook de indirecte kosten van de energiefactuur zoals transport, distributie, ontwikkelingskosten, belastingen en bijdragen allerhande, blijven stijgen en een grote hap uit het budget nemen.

De grote uitdaging vandaag ligt in het feit om eigenaars en ontwikkelaars ´warm´ te maken om te investeren in energiezuinige uitrustingen, omdat dit een investering is die zeker loont op langere termijn. De technologie is voorhanden op de meest uiteenlopende vlakken (zon, wind, aarde, water) en is nog steeds in volle evolutie. Als de energievraag van het project zelf beperkt wordt door het toepassen van een aantal basisregels in het ontwerp zoals optimale isolatie, luchtdichtheid, ventilatie, compactheid, zonnewering en oriëntatie; is de praktische invulling ervan zeker ook betaalbaar.

Binnen dit verhaal begeleiden wij u graag als betrouwbare en ervaren partner, waarbij we keuzes afwegen op basis van realistische rendementen en de economische haalbaarheid, met als doel om het optimale comfort te benaderen.

In mei 2015 is de ‘Ik BEN mee’-campagne opgestart door het NAV in samenwerking met het Vlaams Energieagentschap om het draagvlak voor bijna-energieneutraal bouwen te promoten bij de kandidaat-bouwers. Bouwen volgens de BEN-principes wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen, in heel Europa zelfs. Het bijzondere aan BEN-woningen is dat ze weinig energie verbruiken voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die nog nodig is, wordt uit groene energiebronnen gehaald.


Naast een campagne in de tijdschriften ´Ik Ga Bouwen & Renoveren´, ´Weekend Knack´, ´Trends Vastgoedgids´… en hun websites, is ook de website  BEN-architect.be gelanceerd met referentieprojecten van BEN-gebouwen. At2-architecten werkt hier als voorloper intensief  aan mee en engageert zich om de ´drempel´ van deze manier van bouwen en wonen te verlagen bij het grote publiek omdat dit iedereen ten goed komt. Na het uploaden van een gecertificeerd BEN-gebouw op de website, is ons de toelating verleend om gebruik te maken van de verschillende officiele campagne-elementen, welke wij graag gebruiken in de communicatie naar de klanten en partners.

Het ontwerpen en organiseren van energiezuinige gebouwen om te wonen en te werken is voor ons een evidentie. Door het spel van architecturale vormentaal worden compacte volumes gevormd die, door een ideale orientering, elk moment genieten van aangenaam zonlicht. Door het toepassen van een doorgedreven isolatie voor de verschillende schilddelen en het nastreven van een optimale luchtdichtheid van het beschermd volume, in combinatie met de energiezuinige technieken die ter beschikking zijn en voortdurend worden geoptimaliseerd, kunnen BEN-projecten realistisch en haalbaar zijn voor elk budget.